Spoznajte projekt

Poklady pohraničia

Kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia, či už nehnuteľné (pamiatky drevenej architektúry) a hnuteľné (historické organy), ako aj nehmotné, si vyžaduje inventár a neustálu starostlivosť o ich zachovanie pre ďalšie generácie. V súčasnosti sú poznatky v oblasti pamiatkovej starostlivosti obmedzené na špecializovaných odborníkov, ktorých počet klesá a schopnosť skutočnej pamiatkovej starostlivosti je obmedzená.

Partneri

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie 🇵🇱
(hlavný partner)

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Farnosť vznikla 10.5.1925.
Iniciatíva Farnosti Nanebovzatia Panny Márie vstúpiť do projektu vychádza z jej umiestnenia v kúpeľnom meste Krynica-Zdroj, ktoré je blízko slovenských hraníc. Krynica-Zdrój je jedným z najväčších a najkrajších poľských kúpeľov.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok 🇸🇰
(partner projektu)

História a vznik Rímskokatolíckej farnosti Ružomberok siaha až do 13. storočia kedy bol postavený Kostol sv. Ondreja v Ružomberku nachádzajúci sa v rohovej časti námestia Andreja Hlinku v historickom centre mesta Ružomberok v tradičnom regióne Liptov v Žilinskom kraji na Slovensku

Koordinačný tím

Slovenská strana:

Dušan Pardel – farár / štatutár
Jaroslava Matláková – PR
David Goč – architekt
Lukáš Marťák – marketing
Rastislav Horvát –  koordinátor a ekonomika

Poľská strana:

Andrzej Liszka – farár / štatutár
Józef Skiba – supervízia konzultanta
Anna Oleksy – PR
Magdalena Druszka – ekonomika
Leszek Arak – marketing
Jaroslav Malek – stavebný inžinier a koordinátor

Participácia

Každý úspešný projekt si vyžaduje „spoločenskú zhodu“ a rešpektovanie spoločenského či verejného záujmu. Preto nám veľmi záleží na tom, aby sme transparentne informovali širokú komunitu a dali priestor odbornej ale i laickej verejnosti vyjadriť svoje názory, odporúčenia alebo postrehy.  Preto sme pre Vás pripravili aj túto webovú stránku aby sa každý, kto môže mať potenciálny záujem, mohol o zamýšľanom projekte dozvedieť a – pokiaľ bude chcieť – aktívne sa na zúčastniť  na kreaovaní tohto projektového zámeru. 

Pripomienky a odporúčania

Vážení priatelia, ako sme Vás už informovali – v tejto sekcii zverejňujeme Vaše otázky / pripomienky / odporúčania spolu s odpoveďami koordinačného tímu.