Participácia

Záleží nám na Vašom názore …

Každý úspešný projekt si vyžaduje „spoločenskú zhodu“ a rešpektovanie spoločenského či verejného záujmu. Preto nám veľmi záleží na tom, aby sme transparentne informovali širokú komunitu a dali priestor odbornej ale i laickej verejnosti vyjadriť svoje názory, odporúčenia alebo postrehy.  Preto sme pre Vás pripravili aj túto webovú stránku aby sa každý, kto môže mať potenciálny záujem, mohol o zamýšľanom projekte dozvedieť a – pokiaľ bude chcieť – aktívne sa na zúčastniť  na kreaovaní tohto projektového zámeru. 

 

Preto Vás srdečne pozývame, najmä

  • zástupcov samosprávy,
  • akademického prostredia,
  • turistických organizácií,
  • miestne komunity,
  • odbornú ale i laickú verejnosť na

VEREJNÉ KONZULTÁCIE,

ktoré začnú od  10.08.2023 a potrvajú do 22.9.2023.

Verejné konzultácie budú prebiehať na nasledovnom mieste:

  • Slovenská strana: v sídle Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, Mostová 17, Ružomberok

Kontaktná osoba:  p. Rastislav Horvát, 00421 907 258 497, horvat@masdolnyliptov.sk

  • Poľská strana: v sídle Farského úradu Nanebovzatia Panny Márie, ul. Kościelna 2, v Krynici Zdrój
  • Kontaktná osoba: Jaroslav Malek, 0048 500 450 670, jaroslaw.malek@tatran.pl

 

Tešíme sa na stretnutia s Vami a na konzultácie o cieľoch, aktivitách ale ich výsledkoch projektu, ktorý prispeje k zvýšeniu využitia kultúrneho potenciálu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v poľsko – slovenskom pohraničí.

S plánovanými úlohami a aktivitami sa môžete oboznámiť v sekcii „O projekte

Za účelom transparentnosti a otvorenosti sme sa rozhodli V sekcii „Pripomienky a odporúčania“  zverejňovať všetky Vaše otázky alebo pripomienky, rovnako tak s odpoveďami nášho projektového tímu!!! 

Vopred ďakujeme za vašu „PARTICIPÁCIU“ …