Partneri

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie 🇵🇱
(hlavný partner)

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Farnosť vznikla 10.5.1925.

Iniciatíva Farnosti Nanebovzatia Panny Márie vstúpiť do projektu vychádza z jej umiestnenia v kúpeľnom meste Krynica-Zdroj, ktoré je blízko slovenských hraníc.

Krynica-Zdrój je jedným z najväčších a najkrajších poľských kúpeľov. Názov mesta je spojený s mnohými liečivými prameňmi, bohatými na vápnik a horčík.

Rozvoj kúpeľov na prelome 18. a 19. storočia bol výsledkom zásluh Dr. Józefa Dietla a súvisel s výstavbou železničnej trate, ktorá uľahčila komunikáciu a nárast návštevnosti strediska. Architektúra budov tohto obdobia odkazuje na jedinečný švajčiarsky kúpeľný štýl.

Pre duchovnú starostlivosť bol v rokoch 1863-1864 založený a postavený drevený kostol v byzantskom štýle so zrubovou konštrukciou. Premenenie Pána – Kaplnka na Dietlówke, dnes nazývaná Parkový kostol, ktorá je jedným z dotknutých objektov zamýšľaného projektu.

Farnosť získala do vlastníctva aj historickú vilu s názvom Villa Józef. Ide o historický štvorposchodový penzión na Malopoľskom architektonickom chodníku drevený, so zrubovou konštrukciou.

Farnosť by chcela venovať túto historickú vilu pre účely zriadenia Centra kultúrneho dedičstva a konzervácii pamiatok poľsko – slovenského pohraničia, nakoľko si uvedomuje obrovský význam zachovávania dedičstva ako aj umeleckej hodnoty pôvodnej architektúry, či historických spôsobov výstavby.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok 🇸🇰 (partner projektu)

História a vznik Rímskokatolíckej farnosti Ružomberok siaha až do 13. storočia kedy bol postavený Kostol sv. Ondreja v Ružomberku nachádzajúci sa v rohovej časti námestia Andreja Hlinku v historickom centre mesta Ružomberok v tradičnom regióne Liptov v Žilinskom kraji na Slovensku. Má priznaný štatút národnej kultúrnej pamiatky.  Budova je najstarším kostolom na území mesta Ružomberok.

Vo farnosti pôsobí 7 rehoľných spoločenstiev a tiež aj laické spoločenstvá veriacich.

Rímskokatolícka cirkev v Ružomberku disponuje viacerými historickými objektmi vrátane Kostola sv. Ondreja a Gymnázia sv. Andreja a rovnako si uvedomuje potrebu zachovávať toto historické dedičstvo pre budúce generácie, čo bol aj dôvod pre iniciatív zapojiť sa do projektu s cieľom zachovať a propagovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo či popularizovať a zachovať tradičné stavebno-technické riešenia v pamiatkových objektoch.